FBA privacyverklaring

Contactinformatie

FBA Faesen Belastingadviezen & Administraties B.V.
Contactpersoon: Hans Faesen
Kasteellaan 26 5991 BL Baarlo
077 3875969
Handelsregister Venlo 12034606
www.fbavenlo.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FBA Faesen Belastingadviezen & Administraties B.V., verder kortweg FBA, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten van FBA, en/of omdat u deze gegevens zelf aan FBA verstrekt. In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens ook andere, bijvoorbeeld financiële, gegevens bedoeld. FBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw Burgerservicenummer (BSN)
  • Uw geboortedatum
  • Uw financiële gegevens


Waarom FBA gegevens nodig heeft

FBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fiscale en/of administratieve dienstverlening.
Daarnaast kan FBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de salarisadministratie van een met uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang FBA gegevens bewaart

FBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden ten hoogste voor de minimale wettelijke termijn bewaard indien er wel een overeenkomst met u en/of uw werkgever tot stand komt.


Delen met anderen

FBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw werkgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.In kaart brengen websitebezoek

Op de website van FBA worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.


Google analytics

FBA maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FBA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Zie daarvoor de pagina “Contact”. FBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

FBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FBA op via de gegevens op de pagina “Contact”.